• Array
  • Array
  • Array

Technický dozor při zateplování

Technický dozor investora při zateplování je třeba vnímat jako přirozenou součást procesu zateplování budovy. Technický dozor zastupuje investora  již v momentě zpracovávání projektu na zateplení, kde kontroluje použité materiálové složení, dimenzi jednotlivých součástí zateplovacího systému a samotnou proveditelnost. Při realizaci je na stavbě od kontroly připravenosti podkladu až po předání díla, kde kontroluje technologický postup. Technický dozor investora nemůže dělat každý a vždy musí být předpoklad kvalitní znalosti zateplování včetně souvisejících prací a dostatečný časový prostor na kontrolu jednotlivých technologických operací. Samozřejmostí je proškolení od konkrétního výrobce vnějšího zateplovacího systému. Provádíme technický dozor stavebníka při zateplování při použití vnějších zateplovacích systémech VISCO alfa a VISCO beta.

VISCO © 2011