• Array
  • Array
  • Array

Technická poradna

Pomůcka pro návrh tloušťky tepelné izolace vnejšího kontaktního zateplovacího systému (ETICS)
Jedná se o orientační tabulku, která nepokryje možné varianty skladby obvodového pláště. V případě zájmu o návrh a posouzení tloušťky tepelné izolace včetně volby vnějšího souvrství nás kontaktujte. Především pozor na správný návrh tloušťky tepelné izolace s ohledem na kondenzaci vodní páry v konstrukci. V rámci servisu k produktům VISCO je tato služba zdarma.

Ke stažení:
Tabulka prostupu tepla

VISCO © 2011