• Array
  • Array
  • Array

Stavebně-technický průzkum

Před zahájením prací provádíme kontrolu stavu obalových konstrukcí podkladu. V rámci podrobného průzkumu určujeme příčiny a závažnost poruch, stupeň opotřebení a degradaci materiálů a konstrukcí. 

VISCO © 2011