• Array
  • Array
  • Array

Referenční projekty

Naše projekční práce jsou zaměřeny na rodinné, bytové, administrativní objekty atd. v rozsahu nové výstavby či jejich revitalizace. Zde jsou uvedeny vybrané referenční stavby.

Objekt

Předmět

     Zpracováno v období

Bytový dům
Dukelská 345-346
Milovice

Zpracování projektové dokumentace a odborného posudku včetně podání žádosti o podporu v dotačním programu Zelená úsporám

     září - říjen 2010

Panelový dům
Benešovská 3217 a 3218
Kladno

Zpracování projektové dokumentace revitalizace obvodového pláště včetně zajištění podkladů a podání žádosti o podporu v dotačním programu Nový panel

     duben – květen 2011

Bytový dům
Stallichova 931-936
Praha 4

Zpracování  projektové dokumentace zateplení obvodového pláště pro stavební povolení, získání stanovisek dotčených orgánů státní správy a získání stavebního povolení

     říjen - prosinec 2011

Administrativní
a bytový dům
Uhy č.p. 50

Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce objektu pro stavební povolení, získání stanovisek dotčených orgánů státní správy a získání stavebního povolení

     prosinec 2011 - březen 2012

Panelový dům
V Malém Háji 353-355
Odolena Voda

Zpracování projektové dokumentace na revitalizace obvodového pláště pro stavební povolení

     únor – březen 2012

Panelový dům
Antala Staška 1023/59
Praha 4

Zpracování projektové dokumentace na zateplení štítové fasády vč. jednoho modulového pole průčelních fasád pro stavební povolení, získání stanovisek dotčených orgánů státní správy a získání stavebního povolení

     březen - září 2012

Panelový dům
V Zápolí 1262/28
Praha 4

Zpracování projektové dokumentace na revitalizace obvodového pláště pro stavební povolení, získání stanovisek dotčených orgánů státní správy a získání stavebního povolení

     duben – září 2012

Panelový dům
Lobeč 1097
Kralupy nad Vltavou

Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby „Kompletní oprava střechy“ v rozsahu zateplení střechy včetně nové hydroizolační vrstvy, výměna větracích částí kanalizace, výměna všech klempířských prvků souvisejících se střechou, výměna vzduchotechniky, rekonstrukce hromosvodu včetně slepého výkazu výměr pro výběr zhotovitele

     červenec – srpen 2012

VISCO © 2011