• Array
  • Array
  • Array

Měření vlhkosti podkladu

Měření vlhkosti podkladu je prováděno s cílem určit okamžitou hmotnostní vlhkost daného materiálu na vybraných místech konstrukce pro porovnání s referenční hodnotou hmotností vlhkosti materiálu. Přístroj na měření vlhkosti umožňuje rychlé a nedestruktivní měření gradientu vlhkosti dřeva a stavebních materiálů. Hloubka měření je až 50 mm. Na základě zkušeností posoudíme zda je vhodné na podklad s ohledem na naměřenou vlhkost aplikovat navržený výrobek.

VISCO © 2011